Delegeretmøde 2018

Indkaldelse til delegeretmøde i Lærernes a-kasse. Efter vedtægtens § 26 indkaldes herved til ordinært delegeretmøde.

Onsdag den 31. januar 2018

 kl. 15.00 – 19.30

I Kosmopol, Fiolstræde 44, København K.

 Foreløbig dagsorden

1. Mødets åbning og valg af dirigent

2. Fastsættelse af forretningsorden

3. Beretning

4. Regnskab 2016

5. Orientering om budget 2018

6. Indkomne forslag

7. Valg af formand

8. Valg af hovedbestyrelse

9. Valg af suppleanter til de almindelige medlemmer af hovedbestyrelsen

10. Valg af revisorer

11. Valg af revisorsuppleanter

12. Eventuelt

Gordon Ørskov Madsen, Formand

Frank A. Jørgensen, Sekretariatschef

Du bruger en ældre browser

For at du kan bruge hjemmesiden fuldt ud og udfylde elektroniske blanketter, skal du opgradere til en nyere browser.

Med venlig hilsen
Lærernes a-kasse