Overvej din efterløn nøje

Regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet, at det igen skal være muligt at få dit efterlønsbidrag udbetalt skattefrit, hvilket også var muligt i 2012. Men i modsætning til 2012 er der ingen ændringer i efterlønsreglerne.

I 2012 var det hovedsagligt de unge, der fravalgte efterlønsordningen. Medlemmer midt i arbejdslivet ville hellere beholde muligheden for at trække sig tilbage lidt tidligere end pensionsalderen og kunne se værdien i et seniorjob.

Hvis du har mulighed for at få dit efterlønsbidrag tilbage skattefrit, modtager du et brev fra os i løbet af de næste par dage. I brevet finder du vejledning, der passer til din situation og et direkte link til ansøgningen om udbetalingen. Du kan først søge fra d. 2. januar 2018 kl. 9.

Efterlønsordningen er mere end bare efterløn

Både din alder, sted i arbejdslivet og pensioner spiller en rolle, i forhold til om det er en god ide, at få dit efterlønsbidrag udbetalt skattefri og endegyldigt fravælge muligheden for efterløn mv.

Fravælger du efterlønsordningen, fravælger du også muligheden for at træde tilbage med efterløn før pensionsalderen. Tidligere undersøgelse har vist, at mange lærere har haft gavn af ordningen pga. problemer med arbejdsmiljøet, stress mv. Efterlønsordningen er en god mulighed i sådanne situationer, og især fordi det ellers er et spørgsmål om førtidspension, der ikke bare er en selvfølge. Er du med i efterlønsordningen, er der også særlige muligheder for at få et seniorjob, hvis du har opbrugt retten til dagpenge nogle år før efterlønsalderen.

Det kan også være, at du taber penge på at melde dig ud, fordi gevinsten ved eventuelle skattefrie præmieportioner ved arbejde frem mod pensionsalderen er større end det indbetalte efterlønsbidrag, som du får udbetalt.

Derfor råder vi i Lærernes a-kasse dig til at fortsætte din indbetaling til efterlønsordningen, hvis du kan se, det er økonomisk fornuftigt, ud fra de oplysninger som artiklen her giver dig. Ændrer din økonomi sig, kan du altid få overført dit indbetalte efterlønsbidrag til en pensionsordning efter gældende regler.

Tjek dine pensionsoplysninger

Tommelfingerreglen i forhold til tilbuddet om at få efterlønsbidraget skattefrit udbetalt er meget enkel.

Har du indbetalt i få år, er den mulige skattefri gevinst ved udbetaling beskeden og må ikke være afgørende for dit valg, det kan derfor være en god idé at fortsætte din indbetaling, til du mere sikkert ved, hvordan din pension bliver.

Har du indbetalt i mange år (ordningen begyndte i 1999), er den mulige gevinst her og nu større (normalt får SKAT 30 procent af det indbetale efterlønsbidrag), men du har omvendt også større mulighed for konkret at vurdere, hvad du kan gå glip af senere. Du ser, hvor meget du har indbetalt i brevet, som du har modtaget fra os.

Du kan allerede nu tjekke op på dine egne pensionsoplysninger på lppension.dk, pensionsinfo.dk eller tjenestemandspension.dk. Har du de oplysninger, kan du selv lave en beregning ud fra dine egne pensions- og efterlønsforhold. Du finder efterlønsberegneren, når du orienterer dig neden for om den ordning, der gælder for dig.

2 forskellige efterlønsordninger

Der er i dag 2 forskellige efterlønsordninger. Det er din alder, der afgør, hvilken ordning, du hører til. Klikker du på din alder ser du vores anbefalinger og får en skematisk oversigt regler og nogle eksempler på beregninger.

 Født 1. januar 1956-30. juni 1959

 Født efter 1. juli 1959

Læs mere om skattefri præmie, efterløn og pensioner, regler mv.

Du bruger en ældre browser

For at du kan bruge hjemmesiden fuldt ud og udfylde elektroniske blanketter, skal du opgradere til en nyere browser.

Med venlig hilsen
Lærernes a-kasse