Ny dagpengereform fra 1.juli 2017

Den 1. juli 2017 sker der en række ændringer i dagpengesystemet. Det bliver fx fremover meget lettere for dig at overskue, hvordan du får og bruger dine dagpenge. Du kan her læse om de vigtigste ændringer, hvor vi fokuserer på det, der er vigtigst for flest.

Er du allerede ledig tager vi i a-kassen helt automatisk selv initiativ til at kontakte dig, hvis du fx har været ledig i længere tid og derfor har brug for individuel vejledning om netop dine nye muligheder.

Har du været ledig indenfor de seneste 3 år og samtidig ikke har fået dagpenge i mere end 2 år, får du ved ny ledighed beregnet din restdagpengeperiode til et antal dagpenge timer. Det gør, at du får mulighed for at strække dine dagpenge over længere tid end før. Oveni får du ved ny ledighed  muligheder for at opnå en længere dagpengeperiode ud over de 2 år, som du fik, da du i sin tid blev ledig.

De vigtigste ændringer i reglerne er:

  • hvordan du får ret til dagpenge
  • at din dagpengeret kan blive forlænget
  • hvordan vi udbetaler dine ydelser
  • hvordan vi beregner din dagpengesats
  • hvornår du skal indsende dit dagpengekort/ efterlønskort
  • hvornår vi udbetaler
  • karensdage

Ny måde at få ret til dagpenge

Bliver du ledig efter 1. juli 2017 får du dagpengeret, hvis du opfylder et indkomstkrav. Du skal i løbet af mindst 1 år have haft en lønindtægt på mindst 223.428 kroner (2017-tal). Det svarer til 18.619 kroner om måneden.  Der er et loft på, hvor meget løn, du kan tage med pr. måned – du skal altså være mindst 12 måneder om at optjene ret til dagpenge.

Eksempel
Hvis du tjener 17.000 om måneden, er du 13 måneder om at optjene dagpengeret. (223.428 : 17.000)

Hvis du tjener 30.000 om måneden, er det kun de 18.619 kr., der tæller med, og du vil være 12 måneder om at optjene dagpengeret.

Hvis du allerede er begyndt i en dagpengeperiode, og du stadig har dagpengeret, kan du få ret til en ny periode med dagpenge på grundlag af løntimer. Så skal du have haft i alt 1924 løntimer indenfor de seneste 3 år.

Du kan også forlænge din dagpengeret

Fra du har fået ret til din dagpengeperiode som ledig, giver hver time, du arbejder, ret til dagpenge i 2 timer. Du kan dog maksimalt forlænge din dagpengeret med 1924 timer = 1 år.

Dagpenge bliver udbetalt i timer og for kalendermåneder

En hel dagpengeperiode er på 3.848 timer, hvis du er fuldtidsforsikret. Vi udbetaler dagpenge i timer for 160,33 timer pr. kalendermåned i alle måneder. Hvis du i en måned fx har arbejdet i 100 timer, så får du udbetalt dagpenge i 60,33 timer. Og det er så kun de timer, du har brugt.

Dagpengesats – hvordan og hvor meget?

Fremover bliver det sådan, at vi beregner dagpengesats 1 gang pr. dagpengeperiode. Når du første gang bliver ledig eller senere får ret til en hel dagpengeperiode, beregner vi din dagpengesats på de 12 måneder inden for de sidste 24 måneder, hvor din løn har været bedst.

For at få den højeste dagpengesats, skal du mindst tjene 22.216,18 kr. i snit pr. måned i de 12 bedste måneder. Den højeste dagpengesats giver aktuelt en månedssats på max. 18.403 kr.

Dagpengekort og udbetaling

Du sender dit dagpengekort tidligst 5 hverdage før sidste hverdag i måneden. Det betyder, at du kommer med dit bedste bud på, hvad du evt. får af arbejde i de sidste 5 dage. Vi udbetaler dagpengene den sidste bankdag i hver måned.

I måneden efter tjekker vi, hvor mange løntimer din arbejdsgiver egentlig har indberettet, og vi regulerer dine dagpenge, hvis der er forskelle i, hvad du har oplyst, og hvad din arbejdsgiver har indberettet. Ved afvigelser på 37 timer eller mindre bliver der automatisk reguleret ved næste udbetaling. Du får besked om, hvad der sker - uanset om du har noget til gode eller har fået for meget udbetalt.

Karens – hvad er det?

Hvis du i en periode på 4 måneder har haft 148 løntimer eller mindre fra arbejde, så modregner vi dig 849,00 kr. brutto i dine dagpenge i den 4. måned. Har du i de 4 måneder arbejdet mere end 148 timer, modregner vi ikke.

Efterløn

Reglerne om efterløn ændres sig ikke meget. Den største forskel her og nu er, at efterløn også bliver udbetalt for en kalendermåned af gangen, bliver udbetalt den sidste bankdag i måneden, og at månedskortet skal sendes 5 hverdage før sidste hverdag i måneden.

Du bruger en ældre browser

For at du kan bruge hjemmesiden fuldt ud og udfylde elektroniske blanketter, skal du opgradere til en nyere browser.

Med venlig hilsen
Lærernes a-kasse