Valg af delegerede 2017

Lærernes a-kasse afholder valg af delegerede i de 3 sektioner (DLF/kommunekredse, sektion 1, FSL sektion 2 og Uddannelsesforbundet sektion 3) i løbet af september/oktober måned 2017. I hver sektion skal der vælges et antal delegerede samt suppleanter.

De delegerede vælger hovedbestyrelsen, som er a-kassens højeste myndighed, på delegeretmøde. Delegeretmøde afholdes på lige årstal i 1. kvartal.

I sektion 1 skal de faglige foreninger (kommunekredsene) anmelde kandidaterne til Lærernes a-kasses hovedbestyrelse senest 1. september 2017.
 
I sektion 2 og 3 anmelder de faglige foreninger kandidater til Lærernes a-kasses hovedbestyrelse senest 1. oktober 2017.
 
Når fristen er udløbet, bliver de opstillede kandidater offentliggjort her på hjemmesiden.
 
Hovedbestyrelsen står for at afholde valg, hvor der er opstillet flere kandidater end der er delegerede til. Valget skal i givet fald være afsluttet senest d. 30. november 2017.
 
De delegerede tiltræder d. 1. januar 2018, og valget gælder for to år.
 
Læs mere om valg i sektion 1 (DLF), sektion 2 (FSL) og sektion 3 (Uddannelsesforbundet)
 

Du bruger en ældre browser

For at du kan bruge hjemmesiden fuldt ud og udfylde elektroniske blanketter, skal du opgradere til en nyere browser.

Med venlig hilsen
Lærernes a-kasse