Du skal på barsel

Når du skal på barsel, er det ikke Lærernes a-kasse, som udbetaler dagpenge til dig. Det gør Udbetaling Danmark.

Hvis du er ledig

Du skal afmelde dig som ledig på www.jobnet.dk, når du går på barsel (du kan tidligst gå på barselsorlov 4 uger før din termin). Du skal kontakte os den dag, du går på barsel. Så indberetter vi det, og du får automatisk et brev fra Udbetaling Danmark om, hvad du mere skal gøre.

Tilsammen har forældre ret til i alt 52 ugers dagpenge fra Udbetaling Danmark. Moderen har som udgangspunkt ret til at holde fri i 4 uger før fødslen med dagpenge.

Du kan få flere informationer om barselsdagpenge på www.borger.dk

Når der er 6 uger til du går på barsel, skal du kontakte jobcentret. De kan nemlig fritage dig fra at komme til samtaler og møder hos jobcentret, a-kassen og anden aktør. Og du skal ikke søge jobs, der strækker sig længere end den dag, du går på barsel. Du skal dog stadig søge midlertidige stillinger eller vikararbejde, du kan varetage, indtil du går på barsel. Du skal også tjekke dine jobopslag på jobnet hver 7. dag.

Husk at melde dig ledig igen efter din barselsorlov, hvis du fortsat ønsker dagpenge fra a-kassen.

Hvis du er i arbejde

Er du i arbejde, skal Lærernes a-kasse ikke have besked om din barsel. Men du skal huske selv at informere din arbejdsgiver.

Din ret til løn under barsel er afhængig af, hvilken overenskomst du er ansat under. Reglerne kan du altid få oplyst i din faglige organisation.

Tal med din arbejdsgiver eller din tillidsrepræsentant om dine pligter og rettigheder i forhold til barselsorlov.

Lærere ansat i Folkeskolen kan finde flere oplysninger på  www.dlf.orgwww.fsl.dk og  www.uddannelsesforbundet.dk   

Hvis du ikke har ret til løn under barsel, skal du selv søge om barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Se hvordan på https://www.borger.dk/Sider/Barsel-oversigt.aspx

Ferie efter barsel

Er du ledig, optjener du feriedagpenge under din orlov med barselsdagpenge. A-kassen beregner hvor mange dage med feriedagpenge du har ret til, og du får et brev om feriedagpengene, inden ferieåret starter. A-kassen udbetaler feriedagpengene.

Er du i arbejde, optjener du som udgangspunkt ferie med løn under barsel med løn og barselsdagpenge. Kontakt din arbejdsgiver, tillidsrepræsentant eller faglige organisation, hvis du har flere spørgsmål til det.

Du bruger en ældre browser

For at du kan bruge hjemmesiden fuldt ud og udfylde elektroniske blanketter, skal du opgradere til en nyere browser.

Med venlig hilsen
Lærernes a-kasse